Mat, Thailand

Frukter , grönsaker, charkuterier

Några bilder av frukter som finns på fruktdiskarna nu. Bilder av kött, fisk och grönsaker.