Thailand

Brand- och räddningsövning 20 mars 2014

Idag har vi haft brand- och räddningsövning i condominium-området jag bor. Då brandlarmet startade fick jag ta traporna (9 våningar) ner och ut på gården. Denna övning var till för både personal och de boende.Fastighererna är 15 vån. höga och utifrån min bedömnings räcker inte stegbilen upp till översta våningen. Varje fastighet har en trappa in huset och en brandtrappa ute i husgaveln. Det är från brandtrappan stegbilen räddar folk som glider ner på marken genom ”röret”.